Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Course assistance

Course nameCourse descriptionDepartmentPreferred educational backgroundPreferred languageContactEmail
Akademiet for Talentfulde Unge (ATU-Midt)     

Vi søger flere, der vil være med til at undervise gymnasieelever på tre årlige aftenseminarer i sundhedsvidenskab - introduktion, fordybelse og feedback.

Du bliver del af en velfungerende gruppe, der selv tilrettelægger undervisningen.     

Ikke relevant     Ikke angivet/ikke afgørendeDansk Mia Schou Johansen          mia.johansen@au.dk
Kommunikationsundervisning på kandidatuddannelsen i medicin 1-6 semester På kommunikation 1 (7. semester) gives basal træning i samtalens struktur og redskaber. På de efterfølgende semestre trænes kollegial supervision på egne cases og videooptagelser fra klinikken. Institut for klinisk medicin

cand.med. eller cand.psych.

stud.med. kan også undervise på kurserne

DanskMalene Flensborg Damholdt og Yoon Frederiksen     malenefd@psy.au.dk og  yoonf@clin.au.dk        
Klinisk kørekort, undervisningen af praktiske kliniske færdigheder Undervisning af medicinstuderende på 1. sem. af kandidatudd.
  • Obj. us. af abdomen
  • Obj. us. af hjerte og lunger
  • Obj. neurologisk us.
  • Anlæggelse af intavenøs adgang og væskeopsætning
Hospitalsenhed Midt efter aftale med IKM
  • cand.med.
  • cand. med., Ph.d. studerende
Danish Koordinerende lekor, Flemming Randsbæk 7844 5613 flemming.randsbæk@midt.rm.dk
Undervisning i kollegial supervision på professionsspor 2 og 5 (2. og 5. sem. kandidat, Medicin)Kollegial supervision bruges til at understøtte udviklingen af kommunikative kompetencer med særligt fokus på at sikre 'patientcentreret kommunikation’. Undervisningen er øvelsesorienteret og baseret på færdighedstræning. Institut for Klinisk Medicin
  • cand.med.
  • cand.psych.
Danish Yoon Frederiksen, Adjunkt yoonf@clin.au.dk
Læge-patient-kommunikation     Del af forløbet 'Tidlig klinik' på BA, 2. semester. Holdundervisning. Et mix af teori, øvelser og videooptagelser af virkelige konsultationer, som ses igennem og evalueres sammen med de studerende. Der undervises sammen med en med-underviser.    Institut for Klinisk Medicin
  • cand.med.
  • cand.psych.
DanishAnnette Fischer Pedersen afp@ph.au.dk